خدمات مرکز طب کار
طب كار - کار و سلامت مجري معاينات بدو استخدام و مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي مي باشد. اين معاينات بر اساس ماده 90 قانون تامين اجتماعي جهت تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتن فرد شاغل الزامي است. این مرکز به عنوان یکی از مراکز طب كار مجاز، ارائه دهنده خدمات تخصصي  طب کار و م ...
خدمات مرکز طب کار
به سایت مرکز طب کار - کار و سلامت خوش آمدید. ...
طب کار - کار و سلامت
به سایت مرکز تخصصی طب کار "کار و سلامت" خوش آمدید. ...
لیست آزمايشات طب كار (طب صنعتي)
به سایت مرکز طب کار - کار و سلامت خوش آمدید. در مطب طب کار (Occupational  Medicine Center) آزمایشات مختلفی زیر نظر متخصص طب کار انجام میشود که مهمترین آنها عبارتند از: معاینه توسط متخصص طب کار انجام تست بینایی سنجی (اپتومتری) انجام تست شنوایی سنجی (ادیومتری) انجام تست تنفس (اسپی ...
کارت سلامت رانندگان
به سایت  طب کار "کار و سلامت" خوش آمدید. مرکز طب کار " کار و سلامت" در لیست مراکز مجاز به انجام معاینات سلامت رانندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار دارد. رانندگان محترم میتوانند برای دریافت کارت سلامت همه روزه از ساعت 7.00 الی 18  به این آز ...
دريافت كارت سلامت رانندگان درون شهری و برون شهری
در جهت ارتقای سلامت رانندگان کل کشور و پیگیری وضعیت سلامت رانندگان حرفه ای که تقریبا حمل و نقل تمام مسافرین و بار جاده ای کشور را بر عهده دارند، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ای طرح صدور کارت صحت و سلامت را برای کنترل وضعیت سلامت رانندگان حرفه ای در سال 83 آغاز نموده است. در راستای اجرای این طرح ...
موسیقی حین کار
به سایت مرکز طب کار- کار و سلامت خوش آمدید. یکی از روشهایی که به ویژه در سالهای اخیر در محیطهای کاری کشورهای پیشرفته متداول شده است پخش موسیقی برای افزایش عملکرد شغلی و تاثیر مثبت در روحیه کارکنان هنگام کار است. علت استفاده از این روش آن است که موسیقی باعث میشود دوره های ملالت و خستگی کاهش پ ...
رضایت شغلی
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی به سایت مرکز طب کار - کار و سلامت خوش آمدید. رضایت شغلی نشان دهنده حدی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می دارند. برخی افراد از شغل خود لذت می برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر اینکه مج ...