گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 131/06/05 - 12:36
كد :10256

مراقبتهای قبل از واکسن کووید 19

اطلاعات نادرست زیادی در فضای مجازی درباره واکسنها وجود دارد بنابراین مهم است که اطلاعات خود را از منابع قابل اطمینانی دریافت کنید.

افرادی که مشکلات سلامتی زیر را دارند نباید واکسن بزنند:

- اگر سابقه عکس العملهای آلرژیک شدید به هر یک از محتویات واکسن کرونا دارید.

-اگر در حال حاضر بیمار هستید یا علایم کرونا دارید.

قبل از تزریق واکسن به جهت پیشگیری از عوارض احتمالی، استفاده از استامینوفن، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی  و آنتی هیستامینها توصیه نمیشود. مسکنها باعث کاهش پتانسیل ایمنی زایی میشوند و آنتی هیستامینها باعث پوشانده شدن عوارض آنافیلاکسی میشوند.

اگر باردار هستید یا نقص ایمنی دارید حتما به مسوولین بهداشت اطلاع دهید.

از خود مراقبت کنید: 

-شب قبل از واکسیناسیون خوب بخوابید.

قبل از تزریق واکسن ناشتا نباشید.