مركز طب كار - کار و سلامت مجري معاينات بدو استخدام است و با مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايد. همچنين اين مركز مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي مي باشد. اين مركز به عنوان يكي از مراكز طب كار تهران، ارائه دهنده كليه خدمات تخصصي طب كار و معاينات شغلي مي باشد كه درسال 1394 درشمال غرب تهران تاسيس گرديده است. اين مركز معاينات دوره اي و اختصاصي طب كار را براي كارگران صنايع مختلف، كارمندان اداري، پرسنل بيمارستانها و ساير مراكز بهداشتي درماني  انجام مي دهد.  مركزطب كار، كار و سلامت تحت نظارت و با مسئوليت فني خانم دكتر مريم ملك، متخصص طب کار و داراي بورد تخصصی طب كار و بيماريهاي شغلي فعاليت مي نمايد. اين مركز با بهره گيري از كارشناسان با تجربه و توانمند بهداشت حرفه اي، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، در خصوص معاينات استخدام، دوره اي و تخصصي آماده ارائه كليه خدمات طب كار مي باشد. مركز طب كار - كار و سلامت مجوز صدور کارت سلامت رانندگان را از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده اي دارا مي باشد و در ليست مراكز مجاز به انجام معاينات سلامت رانندگان از طرف اين سازمان قرار دارد. صدور كارت سلامت رانندگان، يك روزه در اين مركز طب كار انجام مي پذيرد.