گروه خبري : خدمات
تاريخ انتشار : 1395/01/04 - 13:22 كد :13
اقدامات پاراكلينيك و غربالگري در مراكز طب کار

به سایت مرکز تخصصی طب کار " کار و سلامت" خوش آمدید.

در مراكز طب كار اقدامات پاراكلينيك و غربالگري زير نظر متخصص طب كار انجام مي پذيرد. اين اقدامات عبارتند از:
  • اديومتري (شنوايي سنجي)
  • اسپيرومتري (تست تنفسي ريه) و تفسير آن
  • انجام نوار قلب
  • اندازه گيري عوامل شيميايي درخون
  • سنجش بينايي و غربالگري از نظر ديد رنگي و عمق و ميدان بينايي