گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1395/01/03 - 15:27
كد :8

طب کار چیست؟

به سایت مرکز طب کار - کار و سلامت خوش آمدید.

طب کار (Occupational  Medicine) شاخه ای تخصصی از طب است که به بررسی روابط موجود بین سلامت كارمند/کارگر، توانایی انجام کار، شرایط و محیط کار می پردازد. این طب به بررسی، پیشگیری و درمان مشکلاتی می پردازد که شاغل در نتیجه پرداختن به کاری به عنوان شغل درگیر آن می شود .
براساس کاملترین تعریف بعمل آمده توسط کالج سلطنتی پزشکان کانادا ، طب کار عبارتست از رشته ای از طب که با ادغام جنبه های بالینی و اجرایی و با در نظر داشتن محیط شغلی افراد و گروهها به نیازهای مربوط به سلامت ایشان می پردازد و شامل فعالیتهایی از جمله شناسایی، ارزیابی، پیشـگیری، کنترل، درمان و پیگیری بیماریها و صـدمات مـرتبط با کار می باشد. این رشته از جنبه تنوع اعمال و نحوه آموزش و اعطای صلاحیت به متخصصین مربوطه با بسیاری از تخصصهای دیگر پزشکی متفاوت است.
این تخصص پزشکی، نه تنها در ایران ، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان جدید می باشد. پزشکان فعال در این رشته می آموزند که اشتغال در محیط های کاری می تواند اثرات مطلوب و یا سوء بر سلامت کارگر و یا سایر افراد داشته باشد. همچنین می آموزند که می توان نحوه و شرایط انجام کار را به گونه ای تغییر داد تا سلامت کارگر حفظ گردد و با در نظر گرفتن تواناییها و محدودیتهای فرد شاغل در هنگام جایگزینی شغلی، سطح سلامتی را در محیط کاری ارتقاء بخشید.

اهمیت طب کار:
اهمیت معاینات و آزمایشات طب کار اینست که اغلب بيماريهاي شغلي غير قابل درمان ولي قابل پيشگيري هستند و درشروع  و پيدايش، علائمي ندارند ولي از طريق بررسي هاي دوره اي مي توان آنها را قبل از ايجاد عوارض بيشتر و جبران ناپذيرشناسايي كرد و از این طریق پیشگیری برای سایر همکاران هم درنظر گرفته می شود.

مرکز طب کار، کار و سلامت به عنوان یکی از مراکز مجاز طب كار تهران، همه روزه (بجز روزهای تعطیل) از ساعت 7 الی  18 آماده ارائه خدمات معاینات بدواستخدام ، دوره اي و معاینات کارت سلامت رانندگان در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.