گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1396/04/10 - 17:27
كد :91

پرینت کارت سلامت رانندگان

به سایت مرکز طب کار "کار و سلامت" خوش آمدید.

پرینت کارت سلامت رانندگان

مرکز طب کار "کار و سلامت" برای رانندگان برون شهری و درون شهری کارت سلامت صادر میکند.

کارت سلامت رانندگان برون شهری توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر میشود و مراکز طب کار مجاز، مجری انجام معاینات برای صدور این کارت هستند.

برگ سلامت (کارت سلامت) برون شهری در واقع همان پرینتی است که از کارت سلامت راننده که توسط سازمان راهداری صادر شده است گرفته میشود. برای صدور این کارت مجری انجام معاینات، اطلاعات مربوط به معاینات، آزمایشات و مشاوره های احتمالی را وارد سامانه میکند. درنهایت سامانه با تخصیص شماره کارت و شماره پرونده برای راننده کارت سلامتی اختصاص میدهد. این کارت پرس نمیشود. در واقع همان اطلاعاتی که در سامانه وارد شده و در نهایت کارتی که راهداری به فرد راننده اختصاص میدهد اهمیت دارد. اما برای اطمینان خاطر رانندگان محترم میتوان یک پرینت از کارتی که سامانه صادر میکند به ایشان ارائه کرد.

البته اگر راننده پس از صدور کارت عدد 15 را به 20141 پیامک کند، وضعیت صدور کارت توسط مجری مورد نظر به اطلاع ایشان خواهد رسید.

کارت سلامت درون شهری برای رانندگانی که محدوده کارشان داخل شهر میباشد صادر میشود. این کارت نیز پس از انجام معاینات، آزمایشات و مشاوره های احتمالی برای راننده صادر میشود. بنا به ماهیت کار راننده محترم، این کارت توسط سازمان راهداری صادر نمیشود و پس از صدور میتوان این کارت را به صورت پرس شده به راننده تحویل داد.

  • در این مرکز طب كار صدور کارت سلامت رانندگان در همان روز مراجعه انجام میپذیرد.

  • صدور کارت همه روزه و از ساعت 7.00 امکان پذیر است.